POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

OGÓLNY ZARYS POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. KIM JESTEM?

Jestem Beata Pawłusiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Pawłusiewicz pawlusiewicz.pl, z siedzibą w Krakowie (30-051) przy ul. Urzędniczej pod numerem 27, lokal numer 4, zarejestrowana Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 6561205501 i przetwarzam dane osobowe użytkowników jako administrator. Oznacza to, że jestem odpowiedzialna za używanie i ochronę danych moich użytkowników.

 

2.DO CZEGO UŻYWAM DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Będę używać danych użytkowników (uzyskanych online lub osobiście), między innymi, w celu zarządzania ich zakupami: produktów lub usług, obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

 

3.DLACZEGO ICH UŻYWAM?

Mam prawo do przetwarzania danych moich użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania celem wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na mojej stronie oraz podczas dokonywania zakupów, tj. korzystania z którejkolwiek z moich usług, aczkolwiek istnieją również inne upoważniające mnie do tego przyczyny, takie jak możliwość obsługi zapytań lub upoważnienie, udzielane mnie przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, newslettera.

 

4.KOMU UDOSTĘPNIAM DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Będę udostępniać dane moich użytkowników współpracującym ze mną usługodawcom, którymi mogą być firmy, jak i partnerzy zewnętrzni, z którymi mam podpisane umowy, posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

 

5.PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych.
W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia, co wyjaśniam szczegółowo poniżej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAM DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W zależności od produktu lub usługi, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będę potrzebowała różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

 

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
 • informacje handlowe (np., czy użytkownik jest zapisany do newslettera),
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

 

Proszę pamiętać, że jeżeli poproszę użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do któregokolwiek z moich produktów lub usług na mojej stronie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są niezbędne do świadczenia tej usługi. Proszę mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić tych danych, możliwe, że nie będzie miał on możliwości skorzystania z tych usług.

 

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z mojej strony, będę przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

Cel Informacje
1. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej za pośrednictwem mojej strony. W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

·             Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.

·              Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności.

·              Uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.

·              Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów za pośrednictwem naszej strony lub świadczyć usługi, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie.

·              Do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem mojej strony.

 

2. Obsługa wniosków i żądań. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań.
3. Cele marketingowe. W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

·             W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie newslettera, będę przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących moich produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę).

·             Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji. Na przykład, w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych (tj., w zależności od produktów, na które klika), będę sugerować mu produkty, które moim zdaniem mogą go interesować, a jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem, udostępnię mu także funkcję „odzyskiwania koszyka“.

·              Proszę pamiętać, że użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, za pośrednictwem dostępnej na stronie zakładki „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przeze mnie użytkownikom.

 

4. Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia moich usług. W przypadku korzystania z mojej strony, informuję, że będę przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych, to znaczy, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej strony oraz aby móc wprowadzić do niej ulepszenia. Ponadto, przeprowadzam niekiedy działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń.

 

 

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE MOGĘ PRZETWARZAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Podstawa prawna pozwalająca na przetwarzanie danych użytkownika zależy od celu ich przetwarzania, co wyjaśniam w poniższej tabeli:

 

Cel Podstawa prawna
1. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług. Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług, którą jestem z nim związana. Możliwe, że niektóre z typów przetwarzania danych, powiązane z procesem zakupów, uruchamiają się jedynie wtedy, gdy użytkownik sam o nie poprosi. W takich przypadkach, podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest jego własna zgoda. Uważam, że mam prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez użytkownika. W mojej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za zakupy, a zwłaszcza dla użytkownika, gdyż pozwala na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich.
2. Obsługa klienta. Uważam, że mam prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla użytkownika ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez niego pytania. Gdy użytkownik się z nami kontaktuje, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem/usługą zakupioną za pośrednictwem mojej strony, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży. Jeżeli zapytanie użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informuję poniżej lub też reklamacji moich produktów lub usług, to, co upoważnia mnie do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z mojej strony spoczywających na mnie obowiązków prawnych.
3. Marketing. Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych jest jego zgoda wyrażana, na przykład, w chwili zaakceptowania przez niego otrzymywania informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków. Aby móc zaoferować użytkownikowi informacje dostosowane do jego indywidualnych preferencji, uważam, że posiadam uzasadniony interes do tego, aby sporządzić jego profil w oparciu o posiadane przeze mnie informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione dane osobowe. Przetwarzanie tych danych jest, według mnie, korzystne także dla użytkownika, gdyż pozwala mu na polepszenie jego doświadczenia oraz na dostęp do informacji zgodnej z jego preferencjami.
4. Analiza użyteczności i jakości. Uważam, że posiadam uzasadniony interes do przeprowadzenia badania użyteczności mojej strony oraz stopnia zadowolenia użytkownika, gdyż w mojej opinii przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla niego. Pozwala bowiem na ulepszenie jego doświadczenia jako użytkownika oraz na zaoferowanie mu lepszej jakości usług.

 

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJĘ DANE UŻYTKOWNIKÓW?

 

Okres przechowywania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

 

Cel Czas przechowywania
1. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług. Będę przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.
2. Obsługa klienta. Będę przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
3. Marketing. Będę przetwarzać dane użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. SMS, e-mail) .
4. Analiza użyteczności i jakości. Będę przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres przeprowadzania przez nas konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

 

 

Oprócz tego, że będę przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będę je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpię do usunięcia danych osobowych użytkownika.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies, będę potrzebowała udostępnić dane osobowe użytkownika firmom współpracującym oraz osobom trzecim, które wspierają mnie w świadczeniu oferowanych przeze mnie usług, to znaczy:

 • instytucjom finansowym,
 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,
 • dostawcom usług technologicznych,
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcom usług związanych z obsługą klienta.
 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

 

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI PO TYM, JAK UDOSTĘPNI MNIE SWOJE DANE?

 

Zobowiązuję się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do mnie wiadomość e-mail pod adres (pawlusiewicz.pl@gmail.com)  i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznam to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika mogę zażądać od niego kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Mianowicie, niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzam dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 

 • Zażądania ode mnie dostępu do danych, które posiadam odnośnie jego osoby.
 • Zażądania ode mnie sprostowania danych, które już posiadam. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić mnie o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona mnie lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach na stronie, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Proszę pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich.
 • Zażądania ode mnie usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak poinformowałam we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będę posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Zażądania ode mnie ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać odemnie czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne. Jeżeli użytkownik udzielił zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w powyższych punktach, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych mnie danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego. Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Używam plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z mojej strony, poznać, w jaki sposób się ze mną kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przeze mnie mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

 

Informacja o plikach Cookies.


Czym jest plik Cookie?

Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat korzystania użytkownika z mojej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania z witryny i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.

 

Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookies.

 

Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

 

Korzystając z mojej witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookies, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies można znaleźć w poniższych sekcjach: Jak mogę uniknąć używania plików Cookies w mojej witrynie? oraz Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookies?

 

Jak wykorzystywane są Cookies na mojej witrynie internetowej?

Cookies, to istotny element, na którym opiera się działanie mojej strony internetowej. Głównym celem Cookies jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z mojej strony internetowej. Cookies pomagają, na przykład, w identyfikacji użytkownika w zapamiętaniu jego/jej preferencji (język, kraj, itd.) w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego/jej przyszłych wizyt. Informacja zebrana przez Cookies pozwala ponadto ulepszać moją stronę poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania, itd. Czasami, jeśli uzyskam wcześniej świadomą zgodę, mogę używać plików Cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają mi pokazywanie reklamy, zarówno z mojej własnej strony internetowej lub stron internetowych osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika.

 

Do czego NIE są stosowane Cookies na mojej stronie internetowej?

Nie przechowuję wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookies, których używam na stronie.

 

Kto korzysta z informacji przechowywanych w Cookies?

Informacje przechowywane w Cookies mojej strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie przeze mnie, z wyjątkiem tych określonych poniżej jako “pliki Cookies stron trzecich”, które są wykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia usług wymaganych przeze mnie w celu poprawy moich usług i doświadczenia użytkownika podczas przeglądania mojej witryny internetowej. Główne usługi, do których są wykorzystywane te “pliki Cookies stron trzecich”, to uzyskiwanie statystyk dostępu i gwarantowanie przeprowadzanych transakcji płatniczych.

 

Jak mogę uniknąć używania plików Cookies w mojej witrynie?

Jeśli wolisz unikać używania Cookies na mojej stronie, biorąc pod uwagę wyżej opisane ograniczenia, musisz najpierw wyłączyć korzystanie z plików Cookies w przeglądarce, a następnie usunąć pliki Cookies zapisane w przeglądarce powiązanej z moją witryną. Możesz skorzystać z tej opcji, aby uniemożliwić korzystanie z plików Cookies w dowolnym momencie.

 

Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookies?

Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki Cookies z tej witryny w dowolnym momencie, zmieniając konfigurację przeglądarki, wykonując czynności wskazane poniżej. Chociaż ustawienia są różne w każdej przeglądarce, pliki Cookies są zwykle konfigurowane w menu “Preferencje” lub “Narzędzia”. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania plików Cookies w przeglądarce, zobacz menu “Pomoc” w samej przeglądarce.

 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianie, wedle mojego uznania. W przypadku wprowadzenia przeze mnie jakichkolwiek zmian, poinformuję o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu mojej strony (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka) lub wysyłając do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi. W każdym przypadku, zalecam użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na mojej stronie internetowej.

 

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies została opublikowana dnia 02.07

0

Start typing and press Enter to search

Administracja: Maurycy Gast